Odkazy na stránky se související tematikou
Aktualizováno 7. března 2010
 
 Rychlostní silnice R35
(oficiální informační stránky)
http://www.r35.eu/

 
Ministerstvo dopravy ČR
(informační stránky ministerstva)
http://www.mdcr.cz/

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
(společnost zabývající se výstavbou dálnic a rychlostních silnic v ČR)
http://www.rsd.cz/

 
České dálnice
(informační stránky o dálnicích a rychlostních silnicích v ČR)
http://www.ceskedalnice.cz/

 
Dálnice v ČR
(informační stránky o dálnicích a rychlostních silnicích v ČR)
http://www.dalnice.com/

 
Lennyho stránky o dálnicích
(Výstavba dálnic a silnic v České republice a na Slovensku)
http://dalnice-silnice.cz/

 
ČEÚ - Informační systém EIA
(dokumentace hodnocení vlivů R35 na životní prostředí)
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_cr

 
Pardubický kraj
(stránky kraje, informace o přípravě územního plánu)
http://www.pardubickykraj.cz/

 
   o.s. Domašice
(občanské sdružení věnující se mj. problematice trasování R35 v okolí Litomyšle)
http://kornice.ic.cz/

 
Ochránci přírody Končin - Sloupnice - Vilámova
(občanské sdružení protestující proti severní trase silnice R35 Zámrsk - Mohelnice)
http://opksv.informuje.net/

 
Ochránci přírody údolí Husího krku
(občanské sdružení protestující proti severní trase silnice R35 Zámrsk - Mohelnice)
http://retova.informuje.net/

 
 S.O.S. Český ráj
(koalice občanských sdružení usilujících o zastavení plánů na výstavbu čtyřproudé rychlostní komunikace R35 skrze CHKO Český ráj)
http://www.ceskyraj-dalnice.cz/

 
S drakem rval se Michael
(občanské sdružení usilující o zastavení plánů na výstavbu čtyřproudé rychlostní komunikace R35 skrze CHKO Český ráj)
http://ceskyraj.xf.cz/

 
Český a Slovenský dopravní klub
(články o dopravě, knihy s dopravní tematikou)
http://dopravniklub.ecn.cz/

 
Rychlostní silnice R49
(Stránky o rychlostní silnici R49 plánované ve Zlínském kraji od Hulína, přes Vizovické vrchy, na Slovensko.)
http://www.r49.cz/

 
 
 
25.02. - Dálnici navrhli protiprávně (MFD)
20.02. - R35 nestojí, zato má úřadovnu (MFD)
20.02. - Vyprávějí pohádku o R35 (MFD)
20.02. - Po R35 se dá projet. Virtuálně (MFD)
11.02. - Informace o R35 na třídě Míru (MFD)
 
(zprávy ve formátu RTF)
16.11. - Děti Země žádají s R35 na Pardubicku posoudit i přivaděče
21.02. - Zastánci jižní varianty R35 přijedou na zastupitelstvo kraje
14.02. - Společný dopis vicehejtmana Romana Línka, hejtmana Pavla Bradíka a obou východočeských primátorů Jaroslava Demla a Otakara Divíška o R35
23.01. - Studie potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35
17.10. - Dobrá zpráva pro Pardubický kraj – vláda v příštím roce pravděpodobně uvolní až 50 mil. Kč na přípravu R35
 
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010