Přehled navrhovaných tras silnice R35 v Pardubickém kraji
Aktualizováno 2. dubna 2008
 
CELÝ ÚSEK R35 | Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
Vedení koridoru R35 přes celý Pardubický kraj
 

  Rychlostní komunikace R35 vstupuje na území Pardubického kraje u obce Sedlice, kde je plánováno křížení s dálnicí D11. Dále její trasa pokračuje směrem na Opatovice nad Labem, Vysoké Mýto a v různých variantách směrem na Staré Město a Mohelnici. Její přesná trasa ještě není v některých úsecích přesně vymezena.
  V úseku Zámrsk - Staré Město byla v únoru 2008 Zastupitelstvem Pardubického kraje potvrzena JIŽNÍ varianta, prakticky kopírující současnou silnici I/35. Tím došlo k opuštění léta prosazované varianty SEVERNÍ (tzv. horské), vedoucí kolem České Třebové. Výstavba tohoto úseku je plánována na léta 2012 - 2016.

 
Vedení silnice R35 přes Pardubický kraj
 
Vedení koridoru R35 v úseku Liberec - Olomouc (duben 2008)
 
Vedení silnice R35 v úseku Liberec - Olomouc
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010