Přehled navrhovaných tras silnice R35 v Pardubickém kraji
Aktualizováno 22. dubna 2008
 
Celý úsek R35 | Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | ZÁMRSK - MOHELNICE
 
 Aktuální vedení R35 v úseku Zámrsk - Mohelnice 
 

Nekonečná diskuse nad vedením silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Mohelnice je prakticky minulostí. V únoru 2008 potvrdilo Zastupitelstvo Pardubického kraje na základě komplexní studie firmy Sudop svou dřívější volbu JIŽNÍ varianty, která byla zapracována ve schváleném Územním plánu VÚC Pardubického kraje (12/2006). Dlouho prosazovaná SEVERNÍ trasa zůstala v původní verzi návrhu ÚP kraje, stále ale probíhá její hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA). Vzhledem k nesouhlasu řady obcí a měst s navrženými variantami se ještě krátce diskutovaly dvě varianty MEZILEHLÉ trasy, které se měly stát jakýmsi kompromisem.

Varianta JIŽNÍ (konečná)
   Odpojuje od navržené stabilizované trasy rychlostní silnice R35 Hradec Králové - Vysoké Mýto západně před navrženou MÚK Zámrsk a stáčí se výrazně na JV. Vysoké Mýto obchází od JZ a směřuje na Cerekvici nad Loučnou. Prochází mezi Hrušovou a Cerekvicí, severně nad Litomyšlí a přes Janov směrem na Opatovec, který obchází jižně. Dědřichov míjí od severu a tunelem prochází Hřebečský val. Severně od Starého Města se napojuje na trasu SEVERNÍ varianty a pokračuje k Mohelnici.

 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 450 kB
 
 Prověření optimálního koridoru R35 

 Grafické znázornění 14 variant R35 v úseku Zámrsk - Dědřichov u Moravské Třebové, které jsou součástí multikriteriální studie zaměřené na posouzení optimální varianty. Studie byla zadána firmě SUDOP Pardubickým krajem (podzim 2007).
Celá prezentace je ke stažení ZDE (PowerPoint, 17 MB). Jednotlivé varianty z této studie je možno stáhnout ZDE (ZIP, 17 MB). FINÁLNÍ VERZI STUDIE je možno stáhnout ZDE (PDF, 3 MB)

Klikni pro plnou velikost - JPG, 600 kB

 
Proces EIA - Posuzování vlivů na ŽP
 

 Následující dva mapové podklady pochází z Posuzování vlivů rychlostní silnice R35 Vysoké Mýto - Staré Město na životní prostředí, fáze Oznámení, říjen 2006.

Klikni pro plnou velikost - JPG, 600 kB

 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 700 kB
 
Řešení jižní varianty R35 dle Memoranda 2006
 

V březnu 2006 bylo schváleno Memorandum Ministerstva dopravy a Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. Obě strany tak deklarovaly společný zájem na spolupráci, jejímž cílem je významné urychlení přípravy i realizace rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje.

 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 470 kB
 
Trasy R35 a průplavu D-O-L v úseku Řetová - Č. Třebová - Rybník
 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 400 kB
 

   Úsek severní varianty R35 Sloupnice - Řetová - Česká Třebová - Rybník - Třebovice patří mezi nejproblematičtější; jak z hlediska technického, tak i ochrany životního prostředí. Na mapě najdete několik podvariant, které se snaží vyřešit průchod tělesa dálnice tímto složitým územím. Základní je varianta 2, procházející oblastí souběžně s tělesem průplavu D-O-L. Právě největší problém je umístění těchto dvou staveb do úzkého údolí Zacharovce. Proto byla navržena tunelová varianta 3a zkrze kopec Kozlovec (tunel délky 1500 m), která R35 přibližuje Ústí nad Orlicí a vyhýbá se necitlivému přemostění Lhotky v České Třebové. To si ale ale na druhé straně žádá přemostění Řetové. Proto byla navržena kompromisní varianta E (při pořizování ÚP VÚC okresu Ústí nad Orlicí, 1999, viz mapka níže).
   V okolí České Třebové je právě nejvíce diskutované přemostění městské části Lhotka variantou 2 a tělesem průplavu DOL. Proti přemostění Lhotky se staví značná část místních obyvatel a proto zastupitelstvo města v březnu 2003 odhlasovalo podporu alternativní tunelové variantě 3a. Ta se ale nesetkala s větší podporou ani na kraji, ani na Ministerstvu dopravy, a nyní se s ní již nepočítá (není zahrnuta v Návrhu ÚP Pardubického kraje).
   Na jihu je dalším oříškem průchod obcí Rybník, kde lze negativní dopady stavby jen těžko minimalizovat. V základní variantě 2 by bylo nutno demolovat řadu rodinných domků, je zde ale veliký odpor většiny obyvatel vsi. Navrženy byly proto alternativní varianty C5 a C6 (viz mapka níže), které se ale později ukázaly jako nereálné.

 
Řetová - alternativní varianta E
Valbek s.r.o 8/1999, pro ÚP VÚC okresu Ústí nad Orlicí

Alternativní vedení R35 u Řetové
Rybník - alternativní varianty C5, C6
Valbek s.r.o 8/1999, pro ÚP VÚC okresu Ústí nad Orlicí

Alternativní vedení R35 u Rybníku
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010