Přehled navrhovaných tras silnice R35 v Pardubickém kraji
 
Celý úsek R35 | Sedlice - Opatovice | OPATOVICE - ZÁMRSK | Zámrsk - Mohelnice
 
Vedení koridorů R35 v úseku Opatovice - Zámrsk
 

   Navrhované trasa se od MÚK Opatovice stáčí k jihu a prochází prostorem mezi Sezemicemi a Holicemi, kde také křižuje silnici I/36. V tomto úseku byla zapracována varianta dle schválených 2. změn a doplňků ÚP VÚC Hradecko-pardubické aglomerace s tím, že v prostoru Komárova je její trasa vedena po západní hranici ptačí oblasti Komárov, podle varianty 2 dokumentace "Problematika vztahu R 35 a SPA Komárov" zpracované RNDr. P. Andělem, CSc.. Poté se trasa opět stáčí východním směrem a severně od Vysokého Mýta křižuje dnešní trasu silnice I/35.

 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 370 kB
 
Problematika vztahu R 35 a SPA Komárov
 

   Původní koridor pro výstavbu rychlostní silnice R 35 (černá trasa) v úseku Opatovice - Vysoké Mýto byl schválen v rámci územního plánu VÚC Hradecko-pardubické sídelní aglomerace a byla zahájena příprava procesu posuzování vlivu navržené stavby na životní prostředí. Ve fázi přípravy dokumentace EIA se objevila nová zásadní skutečnost, mající vliv na vedení trasy, a to návrh na vyhlášení ptačí oblasti Komárov (tzv. SPA Komárov) v rámci přípravy soustavy Natura 2000.

   Zpracovatel dokumentace EIA v součinnosti se zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic Praha a projektantem (Transconsult Hradec Králové) zpracoval návrh kompromisního řešení (žlutá oblast + zelená trasa). Ten poté MŽP, i přes protesty ekologů a ornitologů nesouhlasících se zmenšením původní rozhlohy oblasti, předložilo vládě, která jej 8. prosince 2004 schválila. V dubnu 2005 proto Česká společnost ornitologická odeslala Evropské komisi stížnost pro účelovou a nepovolenou změnu hranic předem dané ptačí oblasti.

   Příslušné dokumenty a podrobnosti naleznete v sekci Odborné studie & stanoviska.

 
 

   Starší mapka zachycující diskutovanou problematiku rychlostní silnice R35 a navrhované ptačí oblasti Komárov. Více informací najdete v sekci Odborné studie & stanoviska.

 
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010