Přehled navrhovaných tras silnice R35 v Pardubickém kraji
Aktualizováno 22. října 2009
 
Celý úsek R35 | SEDLICE - OPATOVICE | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
 Vedení koridoru R35 v úseku Sedlice - Opatovice 
 

   Úsek Sedlice - Opatovice je projektována v kategorii R 24,5/120, měří 2950 m a cena za výstavbu včetně navazující modernizace I/37 činila zhruba 1,4 miliardy Kč. Výstavba probíhala v období let 2006 - 2009, slavnostní zprovoznění proběhne 27. listopadu 2009.
   Součástí stavby je výstavba MÚK Opatovice (3 úrovně, viz níže) s mostní estakádou v délce 847 m a přeložka silnice I/37 v úseku MÚK Opatovice - MÚK Hrobice v kategorii S 24,5/100 o délce 4093 m. V roce 2000 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí firmou Pragoprojekt a 7. prosince 2004 nabylo územní rozhodnutí právní moci.
   Stavba začíná na mimoúrovňové křižovatce s dálnicí D11 Sedlice. Odtud pokračuje jižně od Libišan. Mostem překonává silnici II/333 a otevřenou krajinou a mostem přes železniční trať Pardubice - Hradec Králové pokračuje do prostoru jižně od obce Opatovice, kde končí na mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/37 Opatovice.

 
Klikni pro plnou velikost - JPG, 200 kB
Mapový podklad: Mapy.cz a více informací: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 
MÚK Opatovice - navrhované varianty
 

   Během územního řízení (zahájeno IV/2004) pro první úsek R35 od křižovatky Sedlice s budoucí dálnicí D11 až po MÚK Opatovice podalo sdružení Děti Země námitky proti velikosti navrhované třípatrové mimoúrovňové křižovatky. Požadovaly, aby obří třípatrová kruhová křižovatka u Opatovic byla o jedno patro snížena, asi o sto metrů odsunuta od stejnojmenné obce a aby se na tělese silnice R35 s násypy místy až dvanáct metrů vysokými vysazovaly jen místní dřeviny. Projektanti stavby totiž navrhli přimíchat cizokrajné stromy jako jsou jeřáb muk a modřín opadavý a z keřů třeba zimolez pýřitý a mahalebku či ptačí zob obecný.
   Návrh na zmenšení křižovatky investor ŘSD odmítnul, podle územního rozhodnutí ale musí splnit řadu dílčích podmínek jako je výstavba cyklistické stezky z Hradce Králové do Hrobic, pro každou obec musí vypracovat podrobnou hlukovou studii a také přírodovědný průzkum o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, dešťové usazovací nádrže mají byt tak vysoké, aby do nich nemohli spadnout žádní drobní živočichů apod.

Podrobnosti najdete v sekci Tiskové zprávy (rok 2004) a Odborné studie & stanoviska ...

 
MÚK Opatovice (dle ŘSD)
třípatrová křižovatka, PRAGOPROJEKT a.s., (XII/2000)

MÚK Opatovice dle ŘSD
MÚK Opatovice (dle Dětí Země)
dvoupatrové alternativní řešení (VII/2004)

MÚK Opatovice dle Dětí Země
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010