Odborné studie, stanoviska & posudky
 
Odborné články & publikace o R35 (všeobecně) | Různá stanoviska k R35 | Ostatní texty
Studie & dokumenty pro úsek R35:     Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
Stanoviska úřadů, sdružení, odborníků apod.
 
 MEMORANDUM Ministerstva dopravy a Pardubického kraje (21. března 2006)
o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti
- Grafické řešení Memoranda (JPG, 500 kB)
 
Přehled STANOVISEK k Návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje
Název dokumentuZpracovatelDatum
zpracování
Vyjádření k R35 Poznámky
 Stanovisko MŽP k Návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje Ing. J. Honová, ředitelka odboru EIA a IPPC Únor 2006 Doporučení volby jiné trasy -
 Stanovisko MD k Návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje Ing. O. Jašek, ředitel odboru strategie Únor 2006 Požadavek na jižní trasu -
 
 Změna stanoviska Ministerstva dopravy ve prospěch jižní trasy R35 (15. února 2005)
- Příloha ke stanovisku MD - Ing. Ondřej Jašek, ředitel odboru strategie MD
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010