Odborné studie, stanoviska & posudky
 
Odborné články & publikace o R35 (všeobecně) | Různá stanoviska k R35 | OSTATNÍ TEXTY
Studie & dokumenty pro úsek R35:     Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
Ostatní texty a informace k R35
 

Zde můžete najít nejrůznější dokumenty, usnesení a texty týkající se R35. Dokumenty jsou uloženy v různých formátech (převážně DOC a PDF) a jsou řazeny chronologicky.

 
ROK 2005

  Vláda ČR: USNESENÍ č. 1631 o ustavení Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu rychlostní silnice R35 a související pracovní skupiny, Praha, 14. 12. 2005

 
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010