Odborné studie, stanoviska & posudky
 
Odborné články & publikace o R35 (všeobecně) | Různá stanoviska k R35 | Ostatní texty
Studie & dokumenty pro úsek R35:     Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
Odborné články, publikace, rozbory
 

Zde můžete najít nejrůznější publikace a články z odborných časopisů a konferencí a jinak uveřejněné dokumenty o rychlostní silnici R35. Dokumenty jsou uloženy v různých formátech (převážně DOC a PDF) a jsou řazeny chronologicky.

 
ROK 2005

  Miroslav Patrik: Rychlostní silnice R 35 na Pardubicku a Liberecku - příklad nesprávného politického rozhodování vůči krajině a přírodě.
Příspěvek z konference Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam úmluvy a krajině. Praha, 4. 10. 2005

 
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010