Základní informace o R35
 
Obecné informace | Technické parametry | Harmonogram výstavby
 
 

  R35 je rychlostní silnice pro motorová vozidla, která bude po svém dokončení s přibližně 250 km délky nejdelší tuzemskou rychlostní silnicí. Povede v úseku státní hranice SRN - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice - Olomouc - Lipník nad Bečvou. Je důležitou dopravní tepnou především vnitrostátního významu a je též zahrnuta jako doplněk transevropské dálniční sítě TINA. Na úrovni vnitrostátní dopravy je důležitá pro spojení severu Moravy s východem a severem Čech (propojí po jejich dokončení dálnici D47 s dálnicí D11), na úrovni mezinárodní dopravy umožní kvalitní dálniční spojení se severem Německa (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení na D11). Nesmíme též opomenout význam v převedení části transitní dopravy z dálnice D1, která by měla využívat po jejím dokončení kratší trasu D11 + R35 mezi západem a východem.

 
Dálnice D35

  Až do roku 1993 byl úsek Hradec Králové - Lipník nad Bečvou plánován jako dálnice D35. Vládní usnesení č. 631/93 přeřadilo tento úseku do sítě rychlostních silnic jako R35 a byla vymezena rychlostní komunikace R35 v trase státní hranice - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Česká Třebová - Mohelnice - Olomouc - Lipník n/Bečvou.
  Nyní opět probíhá diskuse o opětovném ’povýšení’ R 35 v úseku Hradec Králové- Lipník nad Bečvou na kategorii D.

 

  R35 je součástí mezinárodní trasy E442 Karlovy Vary - Liberec - Olomouc - Žilina (SR). Její nejstarší část je 26 km dlouhý úsek z Olomouce do Mohelnice, který byl budován ještě v dobách socialismu do konce 80. let.

 
Dálniční síť EU
Dálniční síť EU s vyznačenou komunikací R35

Střední Evropa v síti 'E' silnic
Česká republika v síti mezinárodních silnic E

 
Intenzity dopravy v roce 2000
Intenzity dopravy v ČR v roce 2000

Intenzity dopravy v roce 2005
Intenzity dopravy v ČR v roce 2005

 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010