Základní informace o R35
Aktualizováno 8. března 2007
 
Obecné informace | Technické parametry | Harmonogram výstavby
 
 

(Jednání Vlády ČR, únor 2007) Na základě současného stavu schválení územně plánovací dokumentace, vydaných stanovisek k dokumentaci EIA, resp. nutné doby na její pořízení a vydání stanoviska, potřebných dob na zpracování DÚR a DSP, na získání územních rozhodnutí a stavebních povolení a zabezpečení výkupu pozemků je možné uvažovat se zahájením jednotlivých úseků R35 v těchto letech:

2006 - úsek Sedlice - Opatovice (zahájeno, dokončení 12/2009)
2010 - úseky Opatovice - Časy a Časy - Ostrov (dokončení cca 2014)
2011 - úsek Ostrov - Zámrsk (dokončení cca 2015)
2012 - úseky Zámrsk - Opatov, Opatov - St. Město, St. Město - Mohelnice (dokončení cca 2018)

Uvedené termíny jsou předběžné. Skutečné termíny zahájení staveb budou závislé na dotažení schválení územně plánovacích dokumentací, rychlosti vydávání stanovisek EIA, četnosti odvolávání různých občanských sdružení do správních řízení i rychlosti provádění majetkoprávního vypořádání pozemků v případě nesouhlasu jejich vlastníků.
Kompletně dokončený úsek R35 Sedlice - Vysoké Mýto - Mohelnice bude nejdříve v roce 2020.

 
 
Historie plánování výstavby R35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice
 

   Podle předcházejících odhadů měl být úsek R35 Sedlice - Opatovice vybudován v období X/2006 až X/2009, úseky Opatovice - Časy v období let 2007 až 2010. Další úsekypo roce 2010. Úsek Zámrsk - Staré Město (Mohelnice) měl přijít na řadu někdy v roce 2014.

 
 

   Vláda ČR schválila usnesením č. 741/1999 "Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do r. 2010". Výňatek z tohoto harmonogramu je v následující tabulce.
   Z něj např. vyplývá, že obchvat České Třebové (tj. úsek Dlouhá Třebová - Třebovice) by byl již dnes v provozu. I podle aktualizované verze harmonogramu (viz níže) by na něm již probíhaly stavební práce.

 
Harmonogram výstavby rychlostní silnice R35 HK - Mohelnice v mil. Kč
Úsekkm kategorie  2000 - 2005  2006 - 2010 
Sedlice - Opatovice4,2R 24,5* * * 
Opatovice - Časy12,8R 24,5* * * 
Časy - Zámrsk20,5R 24,5 * * *
Zámrsk - Dlouhá Třebová25,0R 24,5 * * *
Dlouhá Třebová - Třebovice11,0R 22,5* * * 
Třebovice - Staré Město16,0R 24,5 * * *
 

   V následujícím roce Ředitelství silnic a dálnic aktualizovalo harmonogram výstavby jednotlivých dálnic a rychlostních silnic do r. 2010 s přihlédnutím k možnostem zahájení jednotlivých staveb podle stavu přípravy. Prezentován byl mimo jiné v březnu 2001 na konferenci Sdružení pro výstavbu silnic Praha.
   Výňatek z tohoto harmonogramu - rozpis výstavby jednotlivých etap R35 - je v následující tabulce. Z něj je patrné současné zpoždění přípravy a výstavby R35 v Pardubickém kraji, které se zatím nedaří dohnat.

 
Harmonogram výstavby rychlostní silnice R35 HK - Mohelnice v mil. Kč
Úsekkmmil. Kč2000200120022003 200420052006200720082009 2010zbývá
Sedlice -
Opatovice
4,21455    260290650255      
Opatovice -
Časy
12,82100      200600600 700   
Časy -
Ostrov
13,01500       200300 500500  
Ostrov -
Zámrsk
7,51700        300 400500500 
Zámrsk -
Kosořín
9,01000          100300300300
Kosořín -
Dl. Třebová
16,02000           3005001200
Dl. Třebová -
Třebovice
11,01300      200300400 400   
Třebovice -
Staré Město
16,02000            3001700
Staré Město -
Mohelnice
21,03000            3002700
Celkem110,516055000260 29010501355160021001600 19004900
 
 
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010