Přehled nejdůležitějších událostí kolem R35
Všechny zaznamenané události
 

Rok 2010

 
STALO SE ...
02. 02.
Rychlostní komunikace R 35 a mezinárodní letiště v Pardubicích byl hlavními tématy odborné konference, kterou pořádalo v úterý 2. února 2010 občanské sdružení Dialog pro Pardubice. Akce proběhla v Rytířském sále na zámku v dPardubicích.


Rok 2009

07. 12.
MŽP vrátilo k přepracování Dokumentaci v procesu EIA pro úsek R35 Ostrov - Staré Město.
*******************************************
27. 11.
Slavnostní zprovoznění další části R35 v úseku MÚK Sedlice - MÚK Opatovice v délce 2,9 km, společně s přeložkou silnice I/37 Ohrazenice-Hrobice. Nově otevřený úsek R35 bude sloužit jako přivaděč k D11 pro Pardubice a částečně jako provizorní sjezd z D11 ve směru na Hradec Králové.
11. 11.
Slavnostní otevření 4,2 km dlouhého obchvatu Opatova na silnici I/43, který bude v budoucnu sloužit jako přivaděč k R35 pro Českou Třebovou a Lanškroun.
*******************************************
01. 10.
MŽP zveřejnilo Dokumentaci v procesu EIA pro úsek R35 Ostrov - Staré Město.
*******************************************
26. 08.
Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu Pardubického kraje, která se týkala stavby rychlostní silnice R35 včetně MÚK v okolí Litomyšle. Podle NSS kraj zemědělce z Bohuňovic, který trasování u soudu napadnul, poškodil, neboť při schvalování zapracoval do ÚP úplně novou neprojednávanou trasu. Takový postup je podle soudců nezákonný a trasu R35 je nutné projednat znovu.
*******************************************
19. 06.
Ministerstvo dopravy varovalo, že pokud se nenajde ve státní rozpočtu na rok 2010 požadovaný objem financí, bude zastavena příprava řady dopravních staveb včetně klíčové R35.
*******************************************
30. 04.
Poslanecká sněmovna dala v prvním čtení šanci poslaneckému návrhu na urychlení výstavby R35 v úseku Liberec - Lipník nad Bečvou na Přerovsku. Návrh mimo jiné prohlašuje R35 za stavbu ve veřejném zájmu; to umožní použít vyvlastňovací zákon. Návrhem se nyní budou zabývat sněmovní výbory.
*******************************************
29. 01.
Představitelé Pk se sešli s vládním zmocněncem pro výstavbu R35 Ivo Tomanem a ředitelem pardubické správy ŘSD ČR Miloslavem Vébrem. Tématem první schůzky byla koordinace příprav výstavby silnic R35 a R43, informace o stavu přípravu jednotlivých staveb a harmonogramu výstavby R35. Byla rovněž dohodnuta spolupráce na zřízení informačního centra R35 ve Vysokém Mýtě.


Rok 2008

03. 12.
Slavnostní otevření obchvatu Holic na silnici I/35, který bude sloužit spolu se silnicí I/36 jako spojnice mezi R35 a stávající silnicí I/35.
*******************************************
27. 08.
Dle aktuálního harmonogramu dopravních investic v roce 2009 není R35 zařazena mezi priority a s její dostavbou se počítá až v roce 2020, tedy na posledním místě mezi všemi plánovanými dálnicemi a rychlostními silnicemi.
*******************************************
28. 05.
Zahájena stavba 4,2 km obchvatu Opatova, který bude součástí jižního přivaděče pro Orlickoústecko k R35 ve směru na Moravu. Dokončení stavby je plánováno na 10/2009.
*******************************************
03. 04.
V Pardubicích se uskutečnila konference na téma příprava a výstavba R35. Zástupci krajů a ŘSD podepsali společnou deklaraci o výstavbě a byly představeny konkrétní termíny a přehledné mapy R35.
*******************************************
21. 02.
Zastupitelstvo Pk definitivně potvrdilo jižní trasu R35 v úseku Zámrsk - Staré Město (Mohelnice). Zbývá tedy dořešit problematiku napojení severní oblasti kraje pomocí přivaděčů.
14. 02.
Nejvyšší představitelé samospráv Pardubického a Královéhradeckého kraje a obou krajských měst se obrátili společnými dopisy na premiéra české vlády a ministra dopravy s žádostí o maximální politickou podporu opětovného zařazení realizace akce R35 mezi vládní priority rozestavěných dopravních akcí před rokem 2013.
*******************************************
23. 01.
Firma Sudop Praha dokončila multikriteriální studii variant R35 v úseku Zámrsk - Staré Město, která potvrdila jižní trasu kolem Litomyšle jako optimální koridor. Poslední slovo bude mít v únoru Zastupitelstvo kraje.


Rok 2007

13. 11.
Ministr dopravy přislíbil uvolnění částky 50 – 100 mil. Kč na přípravu stavby R35 ještě v roce 2008. Kraj však musí splnit jednu podmínku – stabilizovat jasný koridor R35 od Zámrsku po Moravskou Třebovou.
01. 11.
Zprovoznění další části R35 u Olomouce v úseku Křelov – Slavonín, 1. etapa (3,9 km). Město tak získá téměř plnohodnotný dálniční obchvat.
*******************************************
19. 09.
Vláda odhlasovala dopravní investice za 835 miliard na příštích sedm let. Úsek R35 Opatovice - Mohelnice ovšem není v tomto konceptu prioritou a s dokončením se počítá až po roce 2015.
10. 09.
Setkání pracovní skupiny v sídle KÚ Pardubického kraje k Prověření optimálního koridoru R35 Zámrsk – Dětřichov u Mor. Třebové
06. 09.
Ministr životní prostředí M. Bursík uvedl, že se MŽP jasně přiklání k výstavbě R35 v úseku Hradec Králové - Litomyšl před rozšířením dálnice D1. V trase Litomyšl - Mohelnice prý dvoupruhová silnice prozatím postačuje.
*******************************************
20. 06.
Nejvyšší správní soud potvrdil platnost stavebních uzávěr mj. na R35, přijatých před koncem roku 2006 podle starého stavebního zákona.
*******************************************
23. 05.
MŽP zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení v procesu EIA pro úsek R35 Staré Město - Mohelnice. Tento úsek bude nadále posuzován podle přísl. zákona a bude zpracována podrobná Dokumentace.
02. 05.
Ministr dopravy na pravidelném zasedání vlády informoval o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje.
*******************************************
24. 04.
KÚ Pardubického kraje uveřejnil Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení v procesu EIA záměru Silnice R35 v úseku Staré Město - Mohelnice. Konečný termín pro zaslání připomínek je 13. května.
*******************************************
21. 02.
Ministr dopravy na pravidelném zasedání vlády informoval o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje.
19. 02.
Zástupci ŘSD, hejtmani tří krajů, poslanci a starostové největších měst se na společné schůzce vyslovili pro urychlení dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35 a zavedení mýta na silnice I. tříd.


Rok 2006

31. 12.
Osm obcí na Ústeckoorlicku vyhlásilo stavební uzávěry. Chtějí tak zabránit výstavbě severní trasy R35 přes své katastry.
19. 12.
V rámci dálnice D11 Poděbrady - Sedlice (- HK) byl uveden do provozu poloviční profil R35 Sedlice - Libšany, který slouží jako provizorní sjezd z D11 do Hradce Králové.
18. 12.
MŽP vydalo v rámci procesu EIA souhlasné stanovisko k záměru R35 Opatovice n/L - V. Mýto ve variantě A2.
14. 12.
Zastupitelé PK schválili ÚP VÚC Pardubického kraje s jižní trasou R35. Zároveň rozhodli o pořízení změny ÚP a prověření vedení koridoru R35 severně od města Vysoké Mýto a Bučkova kopce s následným jihovýchodním směrováním již schválený koridor R35 kolem Litomyšle a vymezení středového přivaděče ze souměstí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová.
*******************************************
10. 11.
MŽP zveřejnilo závěry zjišťovacího řízení v procesu EIA pro úsek R35 Vysoké Mýto - Staré Město. Tento úsek bude nadále posuzován podle přísl. zákona a bude zpracována podrobná Dokumentace.
*******************************************
12. 10.
Hejtman Pk Michal Rabas a ministr dopravy Aleš Řebíček se dohodli na předložení návrhu odstoupení od memoranda o výběru tzv. jižní trasy R35. Výsledná trasa tak bude zřejmě kompromisem mezi severní a jižní trasou.
04. 10.
KÚ Pardubického kraje uveřejnil oznámení o zahájení zjišťovacího řízení v procesu EIA záměru Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Staré Město. Konečný termín pro zaslání připomínek je 24. října.
01. 10.
V okolí Sloupnice se konal již 5. ročník cyklojízdy Po trase R35. Akce se zúčastnilo 30 cyklistů, kteří tentokrát projeli "jižní variantu" R35 až na Kozlovský kopec.
*******************************************
29. 09.
Termín pro zaslání připomínek k 2. verzi návrhu ÚP Pard. kraje.
06. 09.
Veřejné projednání posudku o hodnocení vlivů na ŽP pro stavbu silnice R35 Opatovice nad Labem - Vysoké Mýto. Text posudku je k dispozici např. na krajském úřadě, na magistrátě v Pardubicích či na MěÚ Vysoké Mýto.
*******************************************
15. 08.
Počátek vystavení 2. návrhu ÚP kraje k nahlédnutí a připomínkování (do 14.9.2006).
*******************************************
31. 07.
Termín zpracování 2. verze návrhu ÚP Pard. kraje s jižní variantou R35.
*******************************************
22. 06.
Zastupitelé Pardubického kraje schválili Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu s trasováním R35 podle jižní varianty.
08. 06.
Rada Pardubického kraje odsouhlasila souborné stanovisko k ÚP kraje s jižní trasou R35.
06. 06.
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo souhlasné stanovisko k novému Návrhu ÚP Pardubického kraje.
*******************************************
31. 05.
Termín zpracování Oznámení pro proces EIA na úsek R35 Zámrsk - Staré Město.
22. 05.
Pardubický kraj získal všechna potřebná souhlasná vyjádření k jižní trase R35 od orgánů státní správy.
08. 05.
32. ročník turistického pochodu proti severní trase R35 SLOUPENSKÝMI LESY A ZA JEJICH ZÁCHRANU.
04. 05.
Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a ministr dopravy Milan Šimonovský podepsali memorandum o spolupráci státu a kraje při přípravě a realizaci rychlostní komunikace R35.
03. 05.
Na pracovní schůzce v Pardubicích bylo navrženo nové vedení R35 ve střední variantě kolem Tisové a Českých Heřmanic.
*******************************************
20. 04.
Zastupitelé Pardubického kraje doporučili (pro 24 ze 44) zpracovat další návrh tzv. souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu ÚP a usilovat o dohody s dotčenými orgány státní správy ve prospěch jižní trasy R35. Definitivní rozhodnutí padne až po zpracování posudků a průzkumů.
12. 04.
Vláda ČR schválila znění Memoranda o R35 a přijala řešení jižní varianty R35 včetně přivaděčů na Orlickoústecko.
07. 04.
Rada města Litomyšl odsouhlasila podporu vedení R35 v jižní trase pouze ve větší vzdálenosti od města (cca 1km od stávajícího návrhu obchvatu), po hranicích katastru Litomyšl, Lány u Litomyšle, Záhraď.
03. 04.
V Bohuňovicích vzniklo nové občanské sdružení Lípovec, usilující o potvrzení výstavby R35 v původní severní variantě přes Českou Třebovou.
*******************************************
28. 03.
Na neveřejném semináři v Pardubicích se diskutovalo o R35. Zástupci ministerstev a radní kraje se snažili přesvědčit krajské zastupitele k volbě jižní trasy R35.
21. 03.
V praze proběhlo setkání zástupců Pard. kraje a MD a odsouhlasení definitivní verze „Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní komunikace R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti“.
13. 03.
Beseda o R35 s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem ve Sloupnice. Hlavním tématem má být postoj vlády a nový vývoj událostí kolem trasy rychlostní silnice R 35.
01. 03.
2. jednání pracovní skupiny pro přípravu výstavby rychlostní komunikace R35. Hlavním bodem bylo projednávání textu memoranda mezi Pardubickým krajem a MD ČR o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci této silnice na území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti.
*******************************************
08. 02.
V Praze se konalo 1. zasedání Vládního výboru pro realizaci rychlostní komunikace R35. V rámci procesu pořízení ÚP byl shledán rozpor mezi názory Zastupitelstva Pk (červen 2005) a názorem ministerstev MD, MMR a MŽP. Ten bude nutné pro brzké dokončení ÚP vyřešit, jinak hrozí značné zpoždění realizace R35.
07. 02.
Konečný termín pro podání připomínek k Návrhu Územního plánu VÚC Pardubického kraje.


Rok 2005

23. 12.
Počátek lhůty vystavení Návrhu územního plánu VÚC Pardubického kraje k veřejnému nahlédnutí. K dispozici je na úřadech v Pardubicích, v České Třebové a na stránkách KÚ Pardubice. Konec lhůty 23. 1. 2006.
14. 12.
Vláda se usnesla na ustavení Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu rychlostní silnice R35 a související pracovní skupiny, která odpovídá za přípravu výstavby rychlostní silnice R35.
*******************************************
24. 11.
Asi stovka demonstrantů a zástupců občanských sdružení protestovala v Praze na Malostranském náměstí proti severní trase rychlostní silnice R 35. U poslanecké sněmovny předali své požadavky ministru dopravy a předsedovi Poslanecké sněmovny.
*******************************************
26. 10.
Ekologické sdružení Děti Země z Brna podalo odvolání proti stavebnímu povolení na dvě polní cesty v rámci výstavby velké křižovatky na rychlostní silnici R35 v úseku Sedlice - Opatovice, které vydal Magistrát města Hradec Králové.
13. 10.
Hejtmani Pardubického, Královéhradeckého a Olomouckého kraje spolu s primátory krajských měst podepsali v Praze společné prohlášení, kterým nesouhlasí s plánovaným rozšířením dálnice D1 o dva pruhy a podporují urychlení výstavby rychlostní silnice R35 Hradec Králové - Mohelnice.
05. 10.
Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas poprvé připustil, že by mohl souhlasit s jižní variantou dálnice, kterou podporuje vláda, odborníci i ekologové.
02. 10.
V okolí České Třebové se konal již 4. ročník cyklojízdy Po trase R35. Účastníci si projeli "budoucí" severní variantu R35 v úseku Sloupnice - Rybník.
*******************************************
22. 09.
Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek upozornil, že pokud budou krajští politici nadále trvat na severní variantě R35, vláda by mohla dát přednost rozšíření dálnice D1. To by znamenalo opoždění výstavby R35 o několik let.
*******************************************
31. 08.
Několik občanských sdružení z Orlickoústecka uspořádalo v Praze demonstraci na podporu jižní varianty R35. V dobových husitských kostýmech předali premiérovi vlády ing. Paroubkovi a ministrovi dopravy ing. Šimonovskému. kopii Požadavku na nové projednání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje zastupitelstvem Pardubického kraje.
*******************************************
27. 07.
Odpůrci severní varianty R35 předali na Krajský úřad v Pardubicích petiční archy se 4434 podpisy, kterými občané požadují změnu schválené varianty R35 na jižní trasu kolem Litomyšle.
05. 07.
Odpůrci severní varianty R35 uspořádali protestní husitské tažení obcemi a městy v plánované trase této komunikace s cílem upozornit na negativa zvolené varianty R35 a získat podpisy pod protestní petici.
*******************************************
16. 06.
Zastupitelstvo Pk schválilo Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení Návrhu ÚP VÚC Pk. Za bouřlivé atmosféry zastupitelé upřednostnili (poměr 25:18) severní variantu R35 přes Českou Třebovou.
12. 06.
Historickou bitvu z dob husitských válek s tématem odporu proti severní trase R35 uspořádali na okraji Sloupnice občanská sdružení nesouhlasící s touto variantou.
*******************************************
04. 04.
Schůzka pracovní slupiny pro R35 v Pardubicích - setkání zástupců kraje, MD a ŘSD. Cílem bylo sjednotit podklady pro zastupitele kraje a připravit objektivní materiály o obou variantách R35.
*******************************************
17. 03.
Protestní demonstrace proběhla u Krajského úřadu v Pardubicích. Odpůrci severní trasy R35 během zasedání Zastupitelstva kraje dávali najevo svůj nesouhlas v volbou této varianty.
01. 03.
Zastupitelé Pardubického kraje si při autobusové exkurzi prohléhli obě trasy plánované R35 a na klíčových místech pohovořili s občany a starosty obcí.
*******************************************
22. 02.
Sdružení Zelený Kohout a Osadní výbor Lhotka se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátila na vedení města Česká Třebová, aby se znovu vyjádřilo k problematice R35, zejména kvůli možnému přemostění městské části Lhotka.
16. 02.
Ministr dopravy Milan Šimonovský informoval krajského hejtmana Michala Rabase, že MD mění pohled na R35 a nově podporuje jižní variantu!
*******************************************
26. 01.
Ministerstvo dopravy oznámilo, že znovu vyhodnotí variatny vedení rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk - Mohelnice a pravděpodobně bude podporovat jižní trasu.
20. 01.
Ve Sloupnici se konala veřejná beseda s hejtmanem kraje Michalem Rabasem o rychlostní silnici R35. Hejtman byl v poli obhájců severní trasy zcela sám a přítomným nakonec slíbil, že při konečném rozhodování budou zastupitelé brát názory občanů na vědomí.


Rok 2004

15. 12.
Ve Sloupnici zasedalo místní zastupitelstvo. Jednomyslně podpořilo nově vznikající sdružení, které protestuje proti severní trase R35. Samo také přijalo usnesení, že zastupitelstvo obce s touto trasou rovněž nesouhlasí.
08. 12.
Vláda ČR schválila kompromisní návrh rozlohy ptačí oblasti Natura 2000 u Komárova. Trase silnice R35 mezi Opatovicemi a Vysokým Mýtem tak prakticky nestojí nic v cestě.
05. 12.
Ve Sloupnici se uskutečnilo setkání občanů a občanských sdružení. Cílem schůzky je dohodnout další společné kroky na podporu jižní trasy R35 a spolupráce s nově vznikajícím sdružením ve Sloupnici.
*******************************************
24. 11.
Sdružení Děti Země oznámilo, že nebude podávat odvolání proti výstavbě mimoúrovňové křižovatce na rychlostní silnici R35 u Opatovic nad Labem. Pokud se neodvolá nikdo jiný, je územní rozhodnutí pravomocné.
13. 11.
V Řetové se uskutečnila beseda občanů, zástupců občanských sdružení a starostu několika obcí s ministrem dopravy Milanem Šimonovským. Účastníky diskuse nejvíce zajímala problematika R35 a role ministerstva při jejím výběru a vyjádřili svůj nesouhlas s volbou severní trasy. Ministr přislíbil přezkoumat stanovisko jeho resortu k této komunikace, konečné slovo ale bude mít zastupitelstvo Pardubického kraje.
*******************************************
18. 09.
V rámci 12. ročníku Dne bez aut se v České Třebové uskutečnil již 3. ročník cyklojízdy Po trase R35, tentokráte zaměřený na severní variantu. Akce se zúčastnilo na třicet cyklistů, zakončena byla besedou v Řetové.
*******************************************
01. 07.
Na MŽP se opět diskutovalo o problematice ptačí oblasti Komárov. Ekologická sdružení protestovaly proti účelové změně hranic území tak, aby se nemuselo příliš hýbat s původní trasou R35. Ministerstvo ovšem námitky odmítlo a vládě předloží schválený kompromisní návrh.
*******************************************
28. 06.
Sdružení Děti Země podalo námitky proti současné podobě projektu dálniční křižovatky D11 a R35 u Opatovic. Požadují mimo jiné její snížení o jedno patro, odsunutí o 100 metrů dále od obce a na náspech vysazení pouze místních dřevin.
22. 06.
Sdružení Děti Země Brno, EPS Tábor a ČSO Praha odeslali na MŽP svoje námitky proti kompromisnímu návrhu míjení R35 s ptačí oblastí Komárov. Nesouhlasí s účelovými změnami hranic oblasti a jejiím zmenšením kvůli trase R35.
*******************************************
24. 05.
Na MŽP se uskutečnilo jednání mezi zástupci KÚ Pardubického kraje a odborů MŽP s cílem projednat připomínky MŽP ke konceptu ÚP VÚC Pk. Ministerstvo vyjádřilo souhlas s volbou severní varianty R35, přestože v původní dokumentaci SEA k územnímu plánu vyjádřilo podporu jižní alternativní trase.
*******************************************
20. 04.
V Řetové vzniklo nové občanské sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku, které si klade za cíl zabránit výstavbě severní varianty R35 přes katastr obce.
*******************************************
11. 03.
Zastupitelé Pardubického kraje se zabývali komunikací R35. Zastupitel Josef Jebousek jim tlumočil odmítavé stanovisko obcí a občanských sdružení, sepsané 3. 2. v Rybníku.
*******************************************
29. 02.
25 občanských sdružení vyjádřilo podporu stanovisku obcí a občanských sdružení, sepsanému na jednání 3. 2. 2004 v Rybníku.
23. 02.
Pardubický kraj zaslal MŽP Odůvodnění svých zájmů pro vedení koridorů R35 a R43 územím kraje jinými variantami než dle dokumentace SEA.
04. 02.
Na Krajském úřadu v Pradubicích proběhlo jednání o přípravě realizace R 35, iniciované náměstkem ministra dopravy Ing. Kubínkem.
03. 02.
V Rybníku se uskutečnilo setkání starostů obcí a zástupců nevládních organizací, kteří nesouhlasí s volbou severního koridoru R 35. Ve společném prohlášení požadují, aby Zastupitelstvo Pardubického kraje změnilo své rozhodnutí ve prospěch jižní varianty.
*******************************************
28. 01.
V obci Řetová vznikla petice občanů proti usnesení Z/217/03 vedení koridoru rychlostní komunikace R35 dle severní varianty katastrem obce Řetová.


Rok 2003

18. 12.
Zastupitelé Pardubického kraje doporučili zapracovat do Konceptu ÚP Pardubického kraje severní variantu R 35.
*******************************************
10. 11.
V České Třebové se konalo setkání starostů měst z bývalého okresu Ústí nad Orlicí, na kterém se všichni shodli, že podporují výstavbu severní varianty rychlostní komunikace R 35.
*******************************************
30. 10.
Zastupitelé Pardubického kraje diskutovali na pravidelném zasedání o stavu pořizování územního plánu VÚC PK, zejména pak o rychlostní silnici R35. Názory na trasu komunikace se velmi lišily, a tak se zastupitelé dohodli, že do tří týdnů dostanou seznam všech dosud zpracovaných ekonomických a ekologických posudků a mohou si z nich pak vyžádat podrobné materiály, které si chtějí prostudovat. Zda se bude o výběru varianty R35 rozhodovat ještě v tomto roce, zatím stále není jisté.
06. 10.
Nový úsek silnice R35 byl slavnostně uveden do provozu u Olomouce. Jedná se o jeho 14,65 km dlouhý jižní obchvat vedoucí od Přáslavic do Olomouce - Slavonína.
*******************************************
30. 09.
Proběhlo již druhé společné jednání zástupců MDS, MŽP, ŘSD, AOPK a členů rady PuK, kteří projednávali návrhy tří nových variant R35 v oblasti Komárova.
*******************************************
01. 08.
MŽP vydalo souhlasné stanovisko ke Konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje, ovšem s několika výhradami.
*******************************************
01. 07.
V sídle Pardubického kraje proběhla schůzka náměstků MDS, MŽP, zástupců ŘSD, AOPK a členů rady PuK. Na programu jednání bylo nalézt řešení situace v oblasti Komárova, kde hrozí nebezpečí, že se trasa R 35 dostane do kolize s tzv. ptačí oblastí, která má být vyhlášena v rámci systému Natura 2000.
*******************************************
01. 06.
Společnost SURPMO s.r.o, Praha vypracovala novou podobu Dokumentace Posouzení vlivů rozvojové koncepce, Územního plánu VÚC Pardubického kraje (v etapě jeho Konceptu), na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Jako optimální variantu komunikace R35 vybrala v úseku Zámrsk - Petrušov v koridoru varianty C (tedy jižní) vedené v trase podvariant Calt. a Calt/1 a v úseku Petrušov - hranice kraje pak v koridoru podvarianty C/1. Druhá v pořadí skončila varianta B, nejhůře pak varianta A přes Českou Třebovou.
*******************************************
23. 04.
Tým odborníků Dopravní fakulty ČVUT Praha zpracoval studii, která vybrala z hlediska dopravy i ekologie jako nejvhodnější variantu jižní.
01. 04.
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se rozhodlo pro variantu A vedoucí jižně od Chocně do prostoru Ústí nad Orlicí bez bližšího určení trasy.
*******************************************
27. 03.
Vypršela lhůta pro podání připomínek ke konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje.
26. 03.
Zastupitelstvo města Svitavy schválilo námitky ke konceptu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (souhlas s návrhem varianty C - jižní /alternativa/ rychlostní komunikace R 35; nesouhlas s variantou A - severní, variantou B - mezilehlou a variantou C - jižní)
19. 03.
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém mimořádném zasedání usneslo na podpoře výstavby rychlostní silnice R35 v severní variantě. Nesouhlasí ovšem s přemostěním Lhotky a proto bude prosazovat alternativní trasu tunelem pod vrchem Zacharovec.
10. 03.
V Němčicích proběhlo setkání starostů desítky obcí dotčených variantami R35. Vzniklo společné stanovisko a podpora jižní varianty.
*******************************************
28. 02.
Děti Země Brno zpochybňují kvalitu předkládaného materiálu konceptu územního plánu a zejména jeho posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí a požadují jeho doplnění dle zák. č. 244/1992 Sb.
24. 02.
V České Třebové proběhlo veřejné projednávání konceptu územního plánu Pardubického kraje. Velká pozornost byla soustředěna právě na problematiku výstavby silnice R35.
21. 02.
Sdružení Zelený Kohout zasílá dopis na MŽP ČR - obor SEA, ve kterém upozorňuje na nedostatky konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje a dokumentace SEA, týkající se především silnice R35 a žádá o jeho revizi podle zákona.
*******************************************
04. 01.
V České Třebové vzniká nové občanské sdružení Zelený Kohout, které se hodlá aktivně zapojit do problematiky R35 a schvalování územního plánu Pardubického kraje.
02. 01.
KÚ Pardubického kraje oznámil veřejnou vyhláškou č.j. KrÚ 1150/2002 OSRK OUPSR projednávání konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje dle § 21 zákona č. 50/1976 Sb., včetně posouzení jeho vlivů na ŽP.
01. 01.
Společnost CityPlan Praha na objednávku ŘSD zpracovává studii, která v závěru konstatuje rovnocennost všech variant z hlediska dopravní obslužnosti kraje.

Databáze událostí obsahuje k dnešnímu dni celkem 129 záznamů.
Položky jsou řazeny sestupně dle data a barevně odlišeny:
Očekávané události
Novinka (30 dnů)
Územní plánování
R35 všeobecně
Úsek Sedlice - Opatovice
Úsek Opatovice - Zámrsk
Úsek Zámrsk - Mohelnice

Údaje nemusí být úplné, databáze je průběžně aktualizována.

Období pro zobrazení:
Od    do  

Zobraz vybrané události:Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010