<- Novější článekPředchozí článek ->
 
Napojení na R35 se nelíbí Dětem Země
Orlický infokanálVydáno 02. února 2010
 
První tři kilometry rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji byly slavnostně otevřeny na konci listopadu mezi obcemi Sedlice a Opatovice. Stále velmi diskutovaným tématem zůstává nejen výstavba dalších úseků samotné silnice R35 v našem kraji, ale také vybudování přivaděčů a obchvatů měst našeho regionu.

Termín další výstavby silnice a podoba přivaděčů v našem regionu stále nejsou jasně stanovené. Starosta města Jaroslav Zedník pro OIK TV řekl: "R35, stálý evergreen našeho regionu. Kdy se začne stavět, samozřejmě k tomu se dnes nemohu vyjádřit, i když jsem člen zastupitelstva Pardubického kraje. To je ještě, myslím si, běh na dlouhou trať, kdy se konkrétně začne stavět R35, ale podle zpráv z vlády byla zařazena mezi prioritní stavby na dalších 7 let." České Třebové se v souvislosti s R35 týkají tři základní body. Prvním je příjezd do České Třebové od Brna. Silnice by měla vést z nově otevřeného obchvatu Opatova mimo obec Třebovice, kde by se dále napojila na stávající silnici I/14. Dalším bodem je propojení silnice III. třídy mezi Českou Třebovou a Litomyšlí a třetí věcí, která by se měla řešit až následně po těchto dvou úpravách, bude obchvat města Česká Třebová. Všechny tyto body jsou podle Jaroslava Zedníka již v územním plánu a v připravovaném investičním záměru pro výstavbu rychlostní silnice. Podle starosty je to pro Českou Třebovou zásadní věc, jak zajistit osobní a nákladní dopravu s napojením na R35. Důležitý je také obchvat, který by městu velmi ulehčil. Jaroslav Zedník řekl: "Musíme vycházet z reality plánování státního rozpočtu, takže tyto stavby byly zapracovány do projektové dokumentace, čili do územního plánu a budou se řešit v podstatě jako přípravné záležitosti k R35 a nebo v průběhu výstavby R35." To se týká hlavně propojení mezi Opatovem a Českou Třebovou a Českou Třebovou a Litomyšlí. Proti stavbě čtyřpruhového přivaděče na Orlickoústecku se postavilo sdružení Děti Země. Miroslav Patrik, zástupce sdružení Děti Země, pro OIK TV řekl: "Ta hlavní námitka, proč by se neměl stavět čtyřpruhový přivaděč, ale řekněme dvoupruhový, který by co nejvíce kopíroval terén, je, že by se tam umístila mohutná silniční stavba, která by znamenala velké násypy, velké mosty." Jaroslav Zedník dodal: "Myslím, že tady okolo České Třebové se nenacházíme v žádné natuře, v žádných ochranných pásmech. Biokoridory, které tady jsou nakresleny, jsou podle mne i stavebně řešitelné tak, aby obě strany byly spokojené, takže spíše půjde o dobrou vůli se dohodnout a nebo si to vyargumentovat tak, aby vždycky od toho stolu odcházely spokojené obě strany." V současné době se Děti Země vyjádřili k dokumentaci ohodnocení vlivu na životní prostředí. Vyjádřením se nyní zabývá posudkář, který by měl zjistit, zda jsou námitky důležité či ne. Po vypracování posudku se budou moci Děti Země znovu vyjádřit a případně vznést další připomínky a ve třetím kole bude záležitost diskutována při ústním veřejném projednání. Jaká tedy bude konečná podoba přivaděče, není ještě zcela jasné. Stejně tak není jasné, za kolik let stavba přivaděčů na R35 začne.
 
- Hana Hlavová -
 
<- Novější článekPředchozí článek ->
 

Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010